MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie zahrnuje proces, jehož účelem je u klienta rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření a jiné relevantní terapeutické záměry. To vše za účelem naplnění jeho emocionálních, sociálních a kognitivních potřeb.

V muzikoterapii se setkávají tři elementy – klient, terapeut a hudba. Klient za podpory terapeuta a hudby přetváří svoji dosavadní zkušenost se světem okolo a získává s ním nové cenné zkušenosti, které mohou přinést do jeho života pozitivní změnu.

Muzikoterapeut splňuje profesní požadavky nastavené muzikoterapeutickou asociací CZMTA dle evropského standardu a dodržuje etický kodex muzikoterapeuta.

Mgr. Radek Harvánek
+ 420 732 512 797
www.terapie-muzikou.cz